azmie computer's

Blog ini mengandungi trick2 dan software yang boleh didapati dengan percuma. Sebagai tanda terima kasih anda, silalah klik pada iklan yang dipaparkan...

Custom Search
7:12 AM

Internet Explorer Problem

Posted by Mr. azmie

Untuk membaiki Internet Explorer, ikut langkah-langkah berikut:

1) Masukkan cakera padat Windows XP

2) Klik Start -> Run

3) Taipkan "cmd"

4) Masukkan arahan ini dan tekan Enter:

rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%\Inf\ie.inf

0 comments: